homepage

Home page

Castricum KBO Noord-Holland, omvat de kernen Akersloot, Castricum  en Limmen en is een maatschappelijk betrokken belangenorganisatie van en voor senioren. 

De website is in beweging en wordt regelmatig aangepast.

Van uw voorzitter

Deze maand hebben wij een aantal belangrijke bijeenkomsten naast onze wekelijkse activiteiten.
Op 9 mei de voorlichtingsbijeenkomst van het Rode Kruis in Limmen, daarna onze ALV op 25 mei in Castricum. Beide bijeenkomsten met voor u zeer waardevolle informatie, zeker de informatie over de wilsverklaring. Maar ook de informatie van Thuisgekookt.nl in het kader zorgen voor elkaar, een bijdrage in de aanpak van eenzaamheid binnen onze gemeente. Daarom organiseren wij ook op 12 juli een gezellige dagtocht naar ‘Hoenderdaell’,.
Tijdens de ALV informeren wij u ook graag over de activiteiten voor komende najaar, maar horen graag uw ideeën en/of wensen. Verder is het ook belangrijk dat wij van u informatie ontvangen betreffende verkeersveiligheid, openbare voorzieningen, wonen in onze gemeente voor o.a. ons halfjaarlijkse overleg met de wethouder. Maar ook belangrijk voor onze contacten met regionale, provinciale en landelijke overheid, een aantal van uw bestuursleden hebben zitting in diverse overlegorganen om uw belangen te behartigen en daar waar nodig actie te ondernemen. Met uw steun en informatie kunnen wij de stem van u, senior, laten horen.Voor nu veel leesplezier en ik hoop u 9 en 25 mei te mogen begroeten
Joost Cornelis

Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Klik dan op de website van KBONoord-Holland  www.kbonoordholland.nl